Tilgjengelighet

Tilgjengelighet på arrangementer


Beskrivelse
Tilgjengelighetsmerket er en sertifisering for kunst- og kulturaktører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer.

Tilgjengelighetsmerket skal:

Bedre tilgjengeligheten på kunst- og kulturarenaer for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Tilgjengeliggjøre relevant informasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Synliggjøre kunst- og kulturaktører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Dette kurset gir en grunnleggende innføring i arbeidet med tilgjengelighet hos kunst- og kulturaktører, og skal gi innblikk i hvordan arrangører kan jobbe med å skape god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer.

Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre kurset.

Følgende nettlesere bør brukes: Firefox, IE 9+, Chrome, Safari eller Opera. Eldre nettlesere kan gi problemer med gjennomføring. Gjelder også for mobile enheter (iOS og Android).
Innhold
  • Tilgjengelighet på arrangementer
Fullføringsregler
  • Alle enheter må fullføres
  • Leads to a certificate with a duration: For alltid